تماس تلفنی ارزان با ایران
 

با توجه به قیمت بسیار بالای تماس با ایران از خارج کشور ، شما میتوانید با استفاده از سرویس های دقیقه ای اسکایپ هزینه های تماس با ایران خود را از خارج تا 10 برابر کاهش دهید .به عنوان مثال تماس از کشور های اروپایی و آسیای با ایران دقیقه بین 1000 تا 10000 تومان میباشد در حالی که استفاده از سرویس های دقیقه ای اسکایپ هزینه ی تماس را بین 330 تومان تا 800 تومان کاهش میدهد و در یک مقایسه ساده متوجه خواهید شد تا چه مبلغی میتوانید از این روش برای تمای های تلفنی خود با ایران صرفه جویی نمایید .

60 دقیقه ماهانه : در این نوع اشتراک شما میتوانید به مدت یک ماه 60 دقیقه با موبایل و خط ثابت کشور ایران تماس بگیرید .در صورت تمدید یک ساله ماهانه 15 دقیقه نیز هدیه دریافت میکنید.

120 دقیقه ماهانه : در این نوع اشتراک شما میتوانید به مدت یک ماه 120 دقیقه با موبایل و خط ثابت کشور ایران تماس بگیرید .در صورت تمدید یک ساله ماهانه 60 دقیقه نیز هدیه دریافت میکنید.

400 دقیقه ماهانه : در این نوع اشتراک شما میتوانید به مدت یک ماه 400 دقیقه با موبایل و خط ثابت کشور ایران تماس بگیرید .در صورت تمدید یک ساله ماهانه 120 دقیقه نیز هدیه دریافت میکنید.

تماس ارزان از خارج کشور به ایران

توجه کنید فقط در ماه میتوانید برای هر یک نام کاربری یک بار از این سرویس استفاده نمایید در صورت اینکه در ماه بیش از یک بار استفاده می کنید از نام کاربری جدید در هنگام درخواست استفاده نمایید.


خرید 60 دقیقه ای تماس 3 ماهه یعنی شما 180 دقیقه میتوانید با ایران به صورت ماهانه 60 دقیقه صحبت کنید .در صورتی که یک ساله خرید کنید شما میتوانید از هدیه ویژه اسکایپ استفاده کرده و ماهانه 75 دقیقه صحبت کنید

 

هدیه ویژه برای خرید یک ساله
واحد پول یک ساله سه ماهه
یک ماهه
 
+15 دقیقه تماس اضافه برای هر ماه ریال 1440000 390000 135000 60 دقیقه ماهانه
+30 دقیقه تماس اضافه برای هر ماه ریال 2520000 630000 225000 120 دقیقه ماهانه
+120 دقیقه تماس اضافه برای هر ماه ریال 6600000 1650000 550000 400 دقیقه ماهانه

 

کلیه سرویس های بالا شامل پست صوتی می باشند و در صورتی که اتصال شما با اسکایپ قطع باشد تماس های دریافتی ضبط میشود.کشورهایی که در لیست بالا تحت پوشش سرویس نا محدود نمی باشد شما با خرید کارت شارژ می توانید با آنها تماس بر قرار کنید.

 

پرسش و پاسخ ؟

آیا تماس محدود با ایران شامل موبایل هم میشود ؟
بله  
   
آیا دقایق استفاده نشده هر ماه به ماه بعدی انتقال داده میشود ؟
خیر منتقل نمیشود . سرویس شما هر ماه به حالت اول بر می گردد  
   
اگر دقایق سرویس فعال شده من تمام شد چگونه میتوانم با کشور مورد نظرم تماس بگیرم ؟
متوانید یک سرویس دیگر فعال کنید یا کارت شارژ بخرید  
   
آیا با کارت شارژ میتوانم با ایران تماس بگیرم ? تفاوت آن با سرویس های دقیقه ای چیست ؟
بله، براحتی میتوانید تماس بگیرید با این تفاوت که هزینه تماس در سرویس های دقیقه ای کمتر میباشد .این سرویس ها برای مشتریانی خوب میباشد که در ماه ، حداقل یک ساعت با ایران تماس داشته باشند  
   
چگونه می توانم از اعتبار سرویس های تماس دقیقه ای با ایران مطلع شوم ؟
براحتی میتوانید با ورود به حساب کاربری خود از طریق سایت اسکایپ سرویس دقیقه ای ایران خود را مشاهده کنید .توجه کنید که سرویس ها جدا از اعتبار ارزی داخل حساب شما میباشد و در صورت تمام شدن سرویس با برقراری تماس از حساب شما کم خواهد شد .  
   
تفاوت تماس از طریق کارت شارژ و سرویس های تماس دقیقه ای با ایران چیست ؟
در صورتی که بخواهید از طریق کارت شارژ تماس بگیرید هزینه به صورت زیر محاسبه می شود
( 8.9¢ هزینه اتصال برای دقیقه اول + ) 13.4¢ ، 16.1¢
ولی در تماس های دقیقه ای معمولا با توجه به دقیقه و مصرف بالا هزینه کمتر محاسبه می شود .
 
   
   

 


کاهش فوق العاده هزینه تماس از خارج کشور به ایران